You are here

November 2016

Uitslag Schoolzwemtoernooi 2016

De Piramide wint 36e schoolzwemtoernooi

 

Afgelopen weekend wist De Piramide het schoolzwemtoernooi in Vught te winnen. Het was alweer de 36e editie van dit jaarlijkse fenomeen voor de Vughtse basisscholen, dat georganiseerd wordt door zwemvereniging De Dommelbaarzen. Het doel van het schoolzwemtoernooi is om zoveel mogelijk verschillende zwemmers mee te laten doen.

Buitengewone ALV 29 November 2016

Aan alle leden van “VZ&PV DE DOMMELBAARZEN”.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2016.

Het bestuur nodigt u graag uit voor een Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden

op 29 november 2016 a.s. om 20.00 uur in het clubhuis aan de IJzeren man, aan de Boslaan 47 in Vught.

U bent welkom vanaf 19.30.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 Opening, mededelingen, ingekomen stukken, vaststellen verslag ALV d.d. 19 april 2016 en vaststellen van de agenda.