You are here

45 diploma's en een NRZ beoordeling 'uitstekend'

"

Vrijdag en zaterdag 11 en 12 december 2009 werd er weer diploma gezwommen bij de Dommelbaarzen. Het waren extra spannende examens, want niet alleen de zwemmertjes zouden worden boordeeld op hun zwemcapaciteiten, de zwemvereniging de Dommelbaarzen zou worden beoordeeld op haar zwemonderwijs door de Nationale Raad Zwemdiploma's (NRZ). Bij steekproef worden deze controles overal bij zwemscholen die bij de NRZ zijn aangesloten uitgevoerd om een landelijk kwaliteitsniveau te toetsen en te handhaven.
 

"