You are here

Mededeling bestuur omtrent huur LACO

Beste Leden,
 
De afgelopen dagen is er in toenemende mate media-aandacht geweest voor het conflict tussen Laco Vught B.V. en de gemeente Vught. Het bestuur is al langer op de hoogte van een meningsverschil tussen Laco en de gemeente over het verkrijgen van subsidie. Tot op heden leek het erop dat onze vereniging, huurder van de sportaccommodatie, niet zou worden betrokken in het conflict. 
 
Enkele weken geleden ontvingen wij het bericht dat Laco de huur van het zwembad fors wil verhogen indien zij geen subsidie zou verkrijgen. Deze handelwijze zou gevolgen kunnen hebben voor de positie van onze vereniging, zodat wij in nader overleg zijn getreden met Laco, de gemeente Vught en onze partner KNZB. Ook hebben wij bezwaar gemaakt tegen de beoogde indexering en aangedrongen op een bespreking. Die bespreking heeft nog niet plaatsgehad. 
 
Deze week werd het bestuur verrast door de 'escalatie' van het conflict tussen Laco en de gemeente Vught. Laco heeft openlijk aangekondigd dat zij een sluiting van het zwembad per 1 september a.s. niet zal schuwen. Wij hebben intensief contact met de gemeente Vught en KNZB en wachten nadere berichten van Laco af. Wij kunnen op dit moment niet meer doen, maar zullen waar nodig ingrijpen om ons zwemwater zoveel mogelijk veilig te stellen. Ondanks de mededelingen van Laco en de berichten in de krant gaat het bestuur er vanuit dat de zwemtrainingen ook na 1 september a.s. in zwembad Ouwerkerk kunnen plaatsvinden. 
 
Wij houden jullie op de hoogte van nadere ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet,
Namens VZ&PV De Dommelbaarzen
 
Harry van Gemert,
voorzitter