You are here

Tot nader bericht geen training

Aan leden, ouders , verzorgers

Afgelopen maandag is de wedstijdgroep om 18:00 de toegang tot het zwembad geweigerd.

Het dagelijks bestuur heeft die dag ter plaatste tot 18:30 nog getracht om tot een oplossing te komen.

Dit echter zonder resultaat. Daarna is er door onze advocaat namens de vereniging een sommatie uitgegaan om per direct de accommodatie weer beschikbaar te stellen . Ook daar is geen gehoor aan gegeven.  Dit houdt in dat er vervolg stappen

ondernomen  worden.  Door de ontstane situatie zullen de trainingen tot nader bericht niet doorgaan.

Zodra er nieuwe ontwikkeling zijn brengen we jullie daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Harry van Gemert