You are here

Dommelbaarzen kunnen per direct weer de trainingen hervatten

Aan leden, ouders , verzorgers

Vanmiddag diende een kortgeding tussen onze vereniging en Laco.

Beide partijen zijn overeengekomen dat we per direct weer toegang tot het bad hebben

en dus per direct weer de trainingen kunnen hervatten. Daarnaast hebben beide partijen

tot 1 januari 2015 de tijd  om tot een definitieve overeenkomst te komen.

Tot die tijd is ook het oude tarief met de daar boven op in maart

aangekondigde indexering van toepassing.

Zodra er nieuwe ontwikkeling zijn brengen we jullie daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Harry van Gemert