You are here

Open water-trainingen

Open water-trainingen in de IJzeren Man
Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om te gaan zwemmen in de IJzeren Man, vanaf het terrein bij ons verenigingsgebouw (links van Het Strandhuys). Tegen het eind van vorig seizoen zijn we een experiment gestart, dat we in dit seizoen gaan uitbreiden. We bieden aan al onze meerderjarige leden (18 jaar en ouder) de mogelijkheid aan om een sleutel in bruikleen te krijgen voor toegang tot het terrein en de kleedkamers en douches. Dat betekent dat je flexibel bent om te gaan trainen wanneer je dat wilt. Inmiddels hebben alle meerderjarige leden een mail gehad met uitgebreide informatie. Je kunt natuurlijk ook zonder eigen sleutel meezwemmen en je aansluiten bij één van de reguliere trainingen.
 
Reguliere trainingen op maandag, donderdag en zaterdag
Evenals vorig seizoen wordt er ook dit jaar op min of meer vaste dagen en tijden (behoudens onvoorziene omstandigheden en slecht weer) gezwommen. We zijn en blijven een vereniging, dus zwemmen in clubverband blijft een belangrijke activiteit. De trainingen vinden plaats op maandag, donderdag en zaterdag en starten om 19:30 u (ma. en do.) of 17:00 u (za.). De poort gaat open om ongeveer 10-15 minuten vóór aanvang (wees s.v.p. op tijd! Speciaal voor de zwemmers in wetsuit: zorg dat je bij aanvang van de training het pak aan hebt.). Er is een groeps-app waarin aangegeven wordt of de training doorgaat. Deze groeps-app is ook bedoeld voor het maken van afspraken buiten de reguliere trainingen om. Zo kunnen sleutelhouders en overige leden gemakkelijk een groepje vormen om samen te gaan zwemmen. Aanmelden voor de groeps-app kan door een berichtje te sturen naar owtrainingen@dommelbaarzen.com.
 
Start van het seizoen
De reguliere trainingen voor Masters, Trimzwemmers en Triatleten starten op zaterdag 19 mei. en vinden vanaf dan volgens het rooster plaats (zaterdag 19 mei, maandag 21 mei, donderdag 24 mei enz.). Afwijkingen van deze dagen en tijdstippen worden kenbaar gemaakt via de Whatsapp-groep! Ook wanneer er vooraf al besloten wordt dat een training niet doorgaat, bijvoorbeeld in verband met slecht weer, dan wordt dat in de groeps-app bekend gemaakt. Het is ook mogelijk dat er extra trainingen op andere dagen en/of tijdstippen plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat er sleutelhouders zijn die buiten de reguliere tijden gaan zwemmen. Ook dat wordt via de Whatsapp-groep gedeeld.
 
Trainingen voor de wedstrijdgroep
Deze zijn nog niet ingepland, daar wordt door Wietse Beerens aan gewerkt. Zodra er informatie is, zal deze gedeeld worden (onder andere via deze pagina).
 
Mogelijkheden voor niet-leden van De Dommelbaarzen
Ben je lid bij een andere zwemvereniging of triatlonvereniging, maar ontbreekt het aan open water-mogelijkheden? Zoek je een mogelijkheid om met gelijkgezinden in open water te zwemmen? Ben je je aan het voorbereiden op een (sponsor-) zwemtocht? Ook dan kun je je aansluiten bij de open water-trainingen van De Dommelbaarzen. Stuur een mail naar owtrainingen@dommelbaarzen.com en je krijgt de informatie toegestuurd. We zien je graag in ons mooie natuurbad in Vught!
 
Gebruik van terrein en verenigingsgebouw
Wij maken gebruik van een terrein en gebouw dat gehuurd wordt door drie verenigingen. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat dit op een goede manier gebeurt. Voor het gebruik van het terrein en het gebouw geldt een reglement met gedragsregels. Als we deze regels in acht nemen, dan blijft het voor alle gebruikers plezierig en kunnen we optimaal genieten van onze mooie accommodatie. Het reglement vind je onder aan deze pagina.
 
Veiligheidsprotocol Trainingen open water-zwemmen
Trainen in open water brengt risico’s met zich mee. Daarom wijst VZ & PV De Dommelbaarzen de zwemmers op de gevaren en risico’s van het trainen in open water.
Hierbij moet men denken aan:

 • Wisselende weersomstandigheden;
 • De aanwezigheid van zeilboten en waterfietsen;
 • Het zwemmen van recreanten;
 • De niveauverschillen tussen de zwemmers;
 • Het niet direct in kunnen grijpen bij een noodgeval.

 
Elke zwemmer of zwemster die aan de open watertrainingen deelneemt wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit veiligheidsprotocol:

 • Tijdens onweer wordt er NIET in open water gezwommen.
 • Deelname aan de trainingsactiviteiten en betreden van het terrein is altijd voor eigen risico.
 • De aard van de sportbeoefening (zwemmen in open water, ver van de kant en/of uit het zicht van iemand die op de kant staat) brengt met zich mee dat de zwemmer voor eigen risico aan de activiteiten deelneemt. Ook indien er iemand op de kant aanwezig is, blijft gelden dat deelname op eigen risico is!
 • Deelnemers:
  • Moeten de aanwijzingen van de trainer opvolgen waar het gaat om toegang tot het terrein verkrijgen en het tijdig verlaten van het terrein na afloop van de training.
  • Zijn op de hoogte van het ’veiligheidsprotocol trainingen open water zwemmen’.
  • Dragen een felgekleurde badmuts (zoals geel, rood, oranje, wit) en/of een zwemboei.
  • Zwemmen bij voorkeur nooit alleen.
  • Houden eventuele medezwemmers in de gaten.
  • Houden rekening met andere zwemmers, zeilboten en waterfietsen.
  • Kijken regelmatig naar voren of er geen recreanten (zwemmers, bootjes e.d.) op de zwemroute zijn.

 
Tot slot nog even de hoofdpunten:

 • het open water-seizoen van reguliere trainingen start op zaterdag 19 mei;
 • er vinden drie reguliere trainingen per week plaats (za. 17:00 u, ma. en do. 19:30 u), behalve als het slecht weer is en/of er onweer dreigt;
 • daarnaast worden er regelmatig groepjes geformeerd die buiten de reguliere tijden gaan zwemmen; communicatie hierover vindt plaats in een groeps-app;
 • voor meerderjarige leden bestaat de mogelijkheid een eigen sleutel te lenen; dit tegen een iets hogere contributie en de betaling van een waarborgsom;
 • ook voor niet-leden zijn er mogelijkheden om mee te trainen; we gaan er wel van uit dat je een geoefende zwemmer bent (we geven in het open water geen zweminstructie);
 • er zijn er vaak verschillende snelheidsgroepen, waardoor er 'voor elk wat wils is' tijdens deze trainingen (ook als je maar één rondje rond het eiland wilt zwemmen, ben je welkom!).