You are here

Wijzigen

Het wijzigingsformulier vindt u hieronder.

U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de trainer of mailen naar de ledenadministratie: ledenadmie@dommelbaarzen.com. Van wijzigingen met een financiële consequentie, zoals wijziging van het aantal trainingen,ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het komt regelmatig voor dat een emailadres niet meer overeenkomt met dat in onze ledenadministratie. Wilt u weten of uw email adres nog actueel is of het laten wijzigen, stuur dan een email naar: ledenadmie@dommelbaarzen.com. Alleen op deze manier kunnen wij u van vereniginsinformatie voorzien.

File attachment: